ติดตามผลการแจ้งเบาะแส

เพื่อความปลอดภัย กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แจ้งครับ

ติดตามผลการแจ้งเบาะแส

หากหมายเลขโทรศัพท์ที่กรอกมีการแจ้งเบาะแสไว้ ระบบได้ทำการส่ง OTP ให้แล้วครับ

ติดตามผลการแจ้งเบาะแส

เลขที่เคส ชื่อผู้แจ้ง ประเภท สถานะผู้แจ้ง สถานะเคส วันที่แจ้ง ตรวจสอบสถานะ
{{item.case_code}} {{item.firstname}} {{item.cases_type}} {{item.cases_by}} {{item.status}} {{item.date}} คลิก