โครงการประชารัฐยุติธรรมนำเด็กปลอดภัย

ร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตและสื่อลามกอนาจารเด็กทางออนไลน์
ผ่านทางเว็บไซต์ โดยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการช่วยเหลือได้ทันที

มาสร้างสังคมให้น่าอยู่และปลอดภัยไปด้วยกัน”