แจ้งเบาะแสการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต

เลือกประเภทการแจ้งเหตุ เพื่อสะดวกในการขอข้อมูลของคุณในขั้นตอนต่อไปครับ

ขอความช่วยเหลือการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต

ไม่ต้องกังวลไปนะครับ ข้อมูลจะไม่นำไปเผยแพร่ในสาธารณะ เจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่ออย่างเร็วที่สุด แค่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเท่านั้นครับ

เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว !

คำเตือน

  • การให้ข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงาน เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นต้องรับโทษ มีความผิดอาญา มีโทษทั้งจำและปรับ
  • ข้อมูลของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ และเจ้าหน้าที่จะได้นำไปสืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด

ข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส

ชื่อ

นามสกุล

ชื่อเล่น/นามแฝง*

หมายเลขโทรศัพท์*

อีเมล์

Line ID

ที่อยู่

จังหวัด*

เขต/อำเภอ*

แขวง/ตำบล*

ชุดปฏิบัติการ Ticac มีอำนาจหน้าที่ในการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต (อายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ ขณะเกิดเหตุ) เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน หากเป็นกรณีอื่น กรุณาโทร สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599

ข้อมูลผู้ถูกละเมิด

อายุตอนเกิดเหตุ*

สถานะผู้แจ้งต่อผู้ถูกละเมิด*

ผู้แจ้งเป็นผู้ถูกละเมิด

ผู้แจ้งแจ้งแทนผู้ถูกละเมิด

เพศ*

ชาย

หญิง

ไม่ระบุเพศ

ข้อมูลผู้ละเมิด

ชื่อ

นามสกุล

หมายเลขโทรศัพท์

บัญชีโซเชียลอื่นๆ ที่ใช้ เช่น facebook, IG, Line ID etc.

พฤติการณ์ รูปแบบการล่วงละเมิด

แพลตฟอร์ม

Facebook

Line

Instagram

Twitter

อื่น ๆ

“กรุณาแนบรูปถ่ายภาพ Capture หน้าจอ หรือ หน้าเว็บไซต์” สามารถแนบไฟล์หลักฐานที่ต้องการส่งขนาดไม่เกิน 10MB ต่อ 1 ไฟล์ สูงสุดไม่เกิน 5 ไฟล์

รายละเอียดเพิ่มเติม*

ข้าพเจ้ายินยอมการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการติดตามผลการแจ้ง อ่านเงื่อนไขและการยินยอมการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

คำเตือน

  • การให้ข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงาน เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นต้องรับโทษ มีความผิดอาญา มีโทษทั้งจำและปรับ
  • ข้อมูลของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ และเจ้าหน้าที่จะได้นำไปสืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด

ข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส

ชื่อ

นามสกุล

ชื่อเล่น/นามแฝง*

หมายเลขโทรศัพท์*

อีเมล์

Line ID

ที่อยู่

จังหวัด*

เขต/อำเภอ*

แขวง/ตำบล*

ชุดปฏิบัติการ Ticac มีอำนาจหน้าที่ในการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต (อายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ ขณะเกิดเหตุ) เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน หากเป็นกรณีอื่น กรุณาโทร สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599

ข้อมูลผู้ถูกละเมิด

อายุตอนเกิดเหตุ*

สถานะผู้แจ้งต่อผู้ถูกละเมิด*

ผู้แจ้งเป็นผู้ถูกละเมิด

ผู้แจ้งแจ้งแทนผู้ถูกละเมิด

เพศ*

ชาย

หญิง

ไม่ระบุเพศ

ข้อมูลผู้ละเมิด

ชื่อ

นามสกุล

หมายเลขโทรศัพท์

บัญชีโซเชียลอื่นๆ ที่ใช้ เช่น facebook, IG, Line ID etc.

{{item['question']['question']}}

{{item_ans['answer']}}

อื่น ๆ

พฤติการณ์ รูปแบบการล่วงละเมิด

แพลตฟอร์ม

Facebook

Line

Instagram

Twitter

อื่น ๆ

“กรุณาแนบรูปถ่ายภาพ Capture หน้าจอ หรือ หน้าเว็บไซต์” สามารถแนบไฟล์หลักฐานที่ต้องการส่งขนาดไม่เกิน 10MB ต่อ 1 ไฟล์ สูงสุดไม่เกิน 5 ไฟล์

รายละเอียดเพิ่มเติม*

ข้าพเจ้ายินยอมการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการติดตามผลการแจ้ง อ่านเงื่อนไขและการยินยอมการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

เจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องของคุณแล้ว ระบบได้ทำการเข้าสู่ขั้นตอนการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อเร่งตรวจสอบและจัดการตามคำร้องเรียนอย่างเร่งด่วนครับ